Jakobsweiler | Geschichte & Partnerschaft

Bürgermeister von Jakobsweiler

Bürgermeister Amtszeit verstorben
Karl Müller 14.09.1971 – 07.08.1989 05.05.2015
Walter Hahn

07.08.1989 – 16.07.2004

 
Annegret Rauch 16.07.2004 – 25.06.2014  
Helmut Albert Niederauer 25.06.2014 - heute  

© Martin Eulitz E-Mail

Zurück