Marnheim | Geschichte & Partnerschaft

Bürgermeister von Marnheim

Bürgermeister Amtszeit verstorben
Jakob Klag 01.12.1948 - 26.08.1959 10.10.1988
Ludwig Bohrmann 26.08.1959 - 17.11.1960 29.05.1987
Martin Schäfer 17.11.1960 - 09.07.1979 21.05.1986
Ludwig Bohrmann 09.07.1979 - 29.05.1987 29.05.1987
Lothar Becksmann 22.07.1987 - 06.07.1994  
Klaus Duwensee 07.07.1994 - 14.08.2019  
Tim Mühlbach 14.08.2019 - heute  

© Martin Eulitz E-Mail

Zurück