Oberwiesen | Geschichte & Partnerschaft

Bürgermeister von Oberwiesen

Bürgermeister Amtszeit verstorben
Philipp Kreuter 29.11.1952 - 03.07.1979 17.02.1998
Karl Weid 03.07.1979 - 02.07.1984 20.10.2007
Bernd Thomas 02.07.1984 - 25.08.1999  
Gunnar Wolf 26.08.1999 - 18.06.2014  
Andreas Thoni 18.06.2014 - 28.06.2019  
Heike Renz 28.06.2019 - heute  

© Martin Eulitz E-Mail

Zurück